โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

การพัฒนาเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ

การพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจ การสำรวจที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากสามารถสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการพึ่งพาตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ภายหลังการเกิดขึ้นของแนวโน้มภาวะเงินฝืด รัฐบาลได้เสนอให้การขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศเป็นนโยบายระยะยาว สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยทันที

เนื่องจากเป็นเงื่อนไขในการสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตลาดภายในประเทศเป็นหลัก และยังเป็นนโยบายพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามความคิดนี้นโยบายได้มีการขยายอุปสงค์ภายในประเทศ เพราะได้รับการยกระดับจากมาตรการฉุกเฉิน เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการณ์เป็นกลยุทธ์ระยะยาว สำหรับการก่อสร้างเศรษฐกิจ มีการบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจคือ การตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ในด้านวัตถุและชีวิตทางวัฒนธรรม ดังนั้นการขยายประเทศจึงต้องทำให้การพัฒนาชีวิตของประชาชนอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญ ในช่วงเวลานี้จึงได้มีการเน้นย้ำว่า มวลชนในวงกว้าง ควรแบ่งปันผลของ “การพัฒนาเศรษฐกิจ” และสังคม เพื่อทำการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชน ควรถือเป็นจุดร่วมในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิรูป การพัฒนาและความมั่นคง

จำเป็นต้องส่งเสริมการเจริญเติบโตของความต้องการการบริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยการปรับปรุงชีวิตของผู้คน ในช่วงเวลานี้ รัฐบาลให้ความสนใจอย่างมากกับประเด็นเรื่องการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเมือง มีการใช้ถนนเพื่อทำการขยายตัวเมืองและค่อยๆ แก้ปัญหาของเศรษฐกิจและคู่โครงสร้างทางสังคม

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในชนบท เมื่อระดับของความทันสมัยในชนบทส่งผลโดยตรงต่อระดับความทันสมัย เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมแบบทวิภาคีของเขตเมือง และชนบทได้จำกัดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเมืองและชนบท ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดการจำกัดการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ชนบท เนื่องจากไม่เหมาะสมกับข้อกำหนดของการพัฒนาสังคมนิยม

เศรษฐกิจการตลาด ได้มีการจัดการประชุมงาน โดยมีการเสนอว่า การพัฒนาเมืองเล็กเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ ในการประชุมวิชาการด้านการเกษตร พื้นที่ชนบทและเกษตรกร ได้มีความคิดเชิงลึกเกี่ยวกับการขยายตัวของเมืองในชนบท มีการเสนอให้ค่อยๆ แก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมแบบคู่ระหว่างเขตเมืองและชนบท ซึ่งเขาชี้ให้เห็นว่า เพื่อปรับปรุงระดับความทันสมัยของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการจ้างงานของเกษตรกรและเพิ่มรายได้

เราต้องปรับโครงสร้างการจ้างงานในชนบท รวมถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมการใช้ถนนแห่งอุตสาหกรรม หรือการทำเพื่อพัฒนาให้เมืองดีขึ้น เพราะเป็นกฎทั่วไปของทุกประเทศในโลกที่มุ่งไปสู่ความทันสมัย และเป็นทิศทางทั่วไป เรายังต้องเดินตามเส้นทางนี้อย่างแน่วแน่ นิทรรศการเหล่านี้ได้ยกระดับความเข้าใจของประเทศเรา ในการแก้ไขปัญหาการเกษตร พื้นที่ชนบทและเกษตรกรในระดับใหม่

มีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาตะวันตก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ประสานกัน ช่องว่างการพัฒนาระหว่างภูมิภาคที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ได้ส่งผลกระทบอย่างจริงจังต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการประสานงานระหว่างภูมิภาค และการก่อตัวของตลาดระดับชาติที่รวมเป็นหนึ่ง

มีการจำกัดพื้นที่สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ มีการเสนอเพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่การประชุมเศรษฐกิจ เพื่อขอให้ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือเร่งค้นหาเส้นทางการพัฒนา ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตัวเอง

ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและภายในประเทศ จากนั้นได้มีการเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ในการดำเนินการพัฒนาขนาดใหญ่ของภูมิภาคตะวันตก ซึ่งเขาได้ชี้ให้เห็นว่า การปฏิรูปและการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ มีเงื่อนไขในการเร่งความเร็วของการพัฒนา

นอกจากนี้เขาได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาภูมิภาคตะวันตกในการประชุม เขาเน้นว่า การดำเนินการพัฒนาขนาดใหญ่ของภูมิภาคตะวันตก จะเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่และกว้าง สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของในศตวรรษที่ 21 และชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่า การเสริมสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจในประเทศ จะส่งเสริมการกระจายกำลังผลิตอย่างมีเหตุผล

เพื่อให้ภูมิภาคตะวันออกกลาง และตะวันตกมีลักษณะเฉพาะรวมถึงความได้เปรียบร่วมกัน ดังนั้นจะต้องปรับปรุงเศรษฐกิจ การขัดเกลาทางสังคมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เรารวบรวมความแข็งแกร่งของชาติ เพื่อเข้าร่วมในระดับสากลได้ดียิ่งขึ้น การแข่งขันและขยายตลาดต่างประเทศ

รัฐบาลต้องการให้ประชาชนทั้งประเทศตระหนักถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ของความทันสมัยของสังคมนิยม เพื่อปกป้องเอกภาพและความมั่นคงของชาติ เพื่อให้ค่อยๆ บรรลุถึงจุดสูงสุดของความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของสังคมนิยม เพื่อให้ตระหนักถึงการฟื้นฟูครั้งใหญ่ของชาติ เพื่อให้เข้าใจความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของการพัฒนาขนาดใหญ่ของภูมิภาคตะวันตก

ตามการตัดสินใจของรัฐบาล มีการประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายหลายประการ เพื่อการพัฒนาของภูมิภาคตะวันตก ซึ่งเป็นการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการของศตวรรษนี้ มีการใช้กลยุทธ์การเปิดกว้างที่รวมการนำเข้ามา จากนั้นได้มีการกำหนดเป้าหมาย ในการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยม รัฐบาลได้เสนอข้อกำหนดใหม่เพื่อปรับปรุงระดับการเปิดกว้าง

โดยเน้นถึงความจำเป็นในการเข้าสู่โลกด้วยทัศนคติที่กระตือรือร้นมากขึ้น เพื่อปรับปรุงภายนอกอย่างครอบคลุมหลายระดับ มีการเปิดรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเปิด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพเศรษฐกิจของประเทศ

ในช่วงเวลานี้ยังได้อภิปรายที่สำคัญมากมายในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติตามกลยุทธ์การส่งออกด้วยคุณภาพ และการกระจายตลาดการใช้เงินทุนจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ตลาดและทรัพยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ดีขึ้น เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายขอบเขตการเปิดสู่โลกภายนอก เพื่อปรับปรุงระดับการเปิดกว้างต่อไป

เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจของถูกจำกัดมากขึ้น ตามความสามารถทางการตลาดและสภาวะของทรัพยากร จีนจึงเริ่มให้ความสำคัญกับปัญหาขององค์กร มีการตรวจสอบงาน เขาได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า จำเป็นต้องเพิ่มการวิจัยเกี่ยวกับวิธีที่รัฐวิสาหกิจ สามารถออกไปอย่างมีสมาธิและเป็นระเบียบ เพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดต่างประเทศและทรัพยากรต่างประเทศ

นอกจากนี้เขาชี้ให้เห็นว่า เราต้องไม่เพียงแต่ดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามาลงทุน และตั้งโรงงานในเท่านั้น แต่ยังต้องแนะนำและจัดระเบียบบริษัทในประเทศที่มีอำนาจ เพื่อให้ไปออกไปลงทุนและตั้งโรงงานในต่างประเทศ จากนั้นใช้ตลาดและทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำเข้า ซึ่งเป็นสองแง่มุมที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ของนโยบายระดับชาติขั้นพื้นฐานของเราในการเปิดกว้างสู่ภายนอก

เนื่องจากเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่เพียงแค่ดำเนินการตามความเป็นจริงของเท่านั้น แต่ยังเน้นที่การพัฒนาและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้วย ภายใต้เงื่อนไขใหม่ การขยายการเปิดออกสู่โลกภายนอก จะต้องนำไปปฏิบัติได้ดีขึ้นกลยุทธ์การนำเข้าและส่งออกไปพร้อมๆ กัน เพื่อส่งเสริมกัน

การคิดเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น มีความเชื่อมโยงและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เมื่อรวมการอภิปรายเหล่านี้จะเห็นได้ว่า นี่เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวมการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และการส่งเสริมการเปิดประเทศ การผสมผสานของการลงทุนและการบริโภค การพัฒนาร่วมกันของเศรษฐกิจในเมืองและชนบท รวมถึงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

แนวคิดหลักคือ การเปิดช่องว่างให้มากขึ้น สำหรับการเติบโตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น เพราะไม่เพียงแต่เป็นมาตรการตอบสนอง เพื่อเอาชนะความยากลำบากและความท้าทายในขณะนั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่มีบทบาทชี้นำในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับเราในการทำความเข้าใจกฎแห่งการสร้างสังคมนิยมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠  เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังแบรนด์ Montblanc