โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

งบประมาณ ตรวจสอบแผนการบริหารงบโรงเรียน ครั้งที่1

งบประมาณ แผนการบริหารงบของโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา เมื่อวันที่ 1  กุมพาพันธ์ 2564 มีการเข้ามาตรวจสอบแผนของทางโรงเรียนโดยมีนักวิชาการตรวจสอบภายในมาเป็นผู้ตรวจ ครั้งที่ 1

งบประมาณ