โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

ชีวิต ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาที่จะช่วยชีวิตคุณในการแก้ปัญหา

ชีวิต ปัญญาในชีวิตที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิต ไม่ใช่โลกที่ดักจับคุณ แต่เป็นของคุณสู่โลก ไม่ใช่โลกนี้ที่ดักเธอจริงๆ แต่การรับรู้ของคุณเกี่ยวกับโลก การเรียนรู้หลักธรรมของชีวิตนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิตได้ เปลี่ยนแนวคิดเก่ารับสภาพชีวิตใหม่ ประการแรก คน 2 คนไม่เหมือนกัน ในโลกนี้ไม่มีคน 2 คนเหมือนกัน แม้แต่พ่อกับลูก แม่และลูกสาวหรือญาติ คนรัก ทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ชีวิต

ความแตกต่างระหว่างผู้คน ก่อให้เกิดความอัศจรรย์และความมีค่าของโลกนี้ เข้าใจสิ่งนี้อย่าบังคับความคิดและการปฏิบัติของผู้อื่น ให้สอดคล้องกับตัวคุณเอง อย่าใช้มุมมองและความเชื่อของคุณเอง เพื่อบังคับผู้อื่น เคารพความแตกต่างของผู้อื่น และคนอื่นจะเคารพสถานที่ที่ไม่เหมือนใครของคุณ การให้พื้นที่แก่ผู้อื่นคือการเคารพความเชื่อ ค่านิยมและกฎเกณฑ์ของพวกเขา เพื่อให้มีการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดี

ในทำนองเดียวกัน เป็นเรื่องปกติที่ตนเองจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้อื่น ประการที่สอง คนหนึ่งควบคุมอีกคนไม่ได้ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก และแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นเต็มไปด้วยการควบคุม เราพยายามเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ คู่ครอง ลูกๆและคนรอบข้างเสมอ อันที่จริงคนๆหนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้อีก เว้นแต่บุคคลนั้นต้องการเปลี่ยนจริงๆมิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้

เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถปลุกคนที่แกล้งหลับได้ คุณไม่สามารถช่วยคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ ทุกคนเปลี่ยนได้เพียงแค่ตัวเองเท่านั้น แรงจูงใจที่ดีสามารถทำให้คนๆ หนึ่งมีเหตุผลที่จะทำบางสิ่ง แต่ไม่สามารถให้สิทธิ์เขาในการควบคุมผู้อื่นหรือทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ตามที่เขาต้องการ อย่าบังคับคนอื่นให้ทำตามความเชื่อ ค่านิยมและกฎเกณฑ์ของตนเอง เพราะจะดึงดูดเฉพาะการต่อต้านและการแยกจากกัน

ถ้าคุณไม่ต้องการให้คนอื่นมาควบคุมคุณ ก็อย่าไปควบคุมคนอื่น ควบคุมและเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนจะควบคุม หรือต้องการเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ถามตัวเองว่าทำไมต้องปล่อยให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตัวเองสบายใจ ประการที่สาม ประสิทธิผลสำคัญกว่าเหตุผล การเน้นย้ำว่าการปฏิบัตินั้นถูกต้องหรือสมเหตุสมผล โดยไม่คำนึงว่าได้ผลเป็นการหลอกลวงตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าเราจะทำอะไรผลสุดท้ายจะต้องเป็นชนะเท่านั้น

การติดตามผลตามหลักการ เราเป็นคนดีและมองโลกในแง่ดี มีความหมายมากกว่าการยืนกรานในสิ่งที่ถูกต้อง ความมีเหตุผล มักเน้นที่อดีตขณะที่เน้นที่ผลกระทบ ทำให้โฟกัสไปที่อนาคตได้ง่ายขึ้น ผลที่ได้คือพื้นฐานของแผนและตัวบ่งชี้ของการดำเนินการทั้งหมด เพราะไม่มีคนสองคนที่มีความเชื่อ ค่านิยมและกฎเกณฑ์ที่เหมือนกัน ดังนั้น จึงไม่มีคน 2 คนมีเหตุผลที่เหมือนกัน

ซึ่งพลังที่ผลักดันคนจริงๆอยู่ที่ด้านการรับรู้ และต้องเพิ่มการรับรู้อย่างมีเหตุมีผลจึงจะมีผล ดังนั้น การจะได้ผลจึงต้องอาศัยการสะท้อนที่มีเหตุผล และอารมณ์ของบุคคล ความจริงที่ไม่มีประสิทธิภาพก็คือกฎของความเชื่อ และคุณค่าได้ถูกละทิ้งและจำเป็นต้องได้รับการทบทวน เป็นการยากที่จะมีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข หากคุณเพียงแต่ดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลแต่ไม่ได้ผล ประการที่สี่ ไม่มีโลกแห่งความเป็นจริงในโลก ที่หล่อหลอมด้วยความรู้สึก

ทุกคนมีสภาพแวดล้อมในการเติบโตของตนเอง ได้รับการศึกษาที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกัน ทุกคนมีระบบข้อมูลและแบบจำลองทางจิตของตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งโลกที่ทุกคนเห็นถูกกรองและเลือก โดยตัวกรองข้อมูลของตนเอง ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความจริงที่สัมบูรณ์ เรามักจะเห็นตัวอย่างดังกล่าวใน”ชีวิต”ของเรา คน 2 คนทะเลาะวิวาทสาธารณะมีความชอบธรรม และแม่ยายเป็นคนชอบธรรมทุกคนมีความคิดเห็น

ความรู้ความเข้าใจของตนเอง ไม่มีใครสามารถขอให้การรับรู้ของผู้อื่นสอดคล้องกับการรับรู้ของตนเองได้ ดังนั้น อย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่น และคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลกภายนอก เราไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไร แค่เปลี่ยนตัวเองโลกในหัวของคุณ แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป สิ่งต่างๆไม่เคยทำให้เรากดดัน แรงกดดันมาจากการตัดสินใจและปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆ อารมณ์ไม่เคยมาจากคำพูด การกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

ซึ่งมาจากทัศนคติของเราที่มีต่อปัญหาเหล่านี้ นั่นคือความเชื่อ ค่านิยมและกฎเกณฑ์ของเรา ประการที่ห้า ความหมายของการสื่อสาร อยู่ในการตอบสนองของอีกฝ่าย การสื่อสารไม่มีถูกหรือผิด มีแต่ผลหรือไม่ได้ผลเท่านั้น มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะพูดว่าคุณถูกต้องแค่ไหน ข้อความที่อีกฝ่ายได้รับคือความหมายของการสื่อสาร ดังนั้น สิ่งที่คุณพูดไม่สำคัญแต่สิ่งที่อีกฝ่ายยอมรับเป็นสิ่งสำคัญ มีหลายวิธีในการแสดงคำพูด

วิธีการที่ถูกต้องคือเพื่อให้ผู้ฟังยอมรับข้อมูลทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ที่ผู้พูดต้องการจะสื่อในกระบวนการสื่อสาร การใช้คำพูดและภาษากายในการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากกว่าคำพูด มีการส่งและรับข้อมูลที่ระดับจิตใต้สำนึกมากกว่าในระดับจิตสำนึก ไม่มีคนสองคนมีปฏิกิริยาเหมือนกันทุกประการกับข้อมูลเดียวกัน วิธีการพูดถูกควบคุมโดยผู้พูด แต่ผู้ฟังเป็นผู้กำหนด มีบางอย่างถ้าคุณพูดหลายครั้งแต่อีกฝ่ายไม่ตอบสนอง การสื่อสารแบบนี้ไม่ถูกต้อง

ต่อให้พูดสิบหรือร้อยครั้ง ก็ไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ มันสำคัญกว่าที่จะต้องไตร่ตรองว่าเหตุใด จึงไม่มีผลและวิธีการสื่อสารอย่างถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของอีกฝ่ายหนึ่ง การเปลี่ยนวิธีการพูดเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเปลี่ยนผลการฟังได้ ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร ที่ประสบความสำเร็จคือบรรยากาศที่กลมกลืนกัน การต่อต้านของผู้ฟังเป็นการกล่าวหาว่าผู้พูดไม่ยืดหยุ่นพอที่จะพูด

ฝึกปฏิบัติแบบเดิมๆแล้วได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆ การปฏิบัติที่ต่างกันย่อมให้ผลที่ต่างกัน หากสิ่งที่คุณทำแล้วไม่ได้ผล โปรดเปลี่ยนแนวทางของคุณ แนวทางใดๆที่มีความคิดริเริ่มจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าวิธีเดิม เราหวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าเมื่อวาน และเราต้องใช้วิธีการที่แตกต่างจากเมื่อวาน เปลี่ยนตัวเองคนอื่นก็เปลี่ยนได้ ทุกสิ่งในโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะรู้สึกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆ

ในที่สุดก็ต้องเผชิญกับการถูกกำจัดหรือล้มเหลวในที่สุด ดังนั้น โดยการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเท่านั้น จึงจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ในอุดมคติกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆได้ การปฏิบัติคือกฎเกณฑ์ และจุดประสงค์คือการบรรลุผล การมุ่งเน้นที่การบรรลุผลจำเป็นต้องมีการแก้ไขแนวทางปฏิบัติที่ยืดหยุ่นและต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าทั้งหมด บางครั้งความคิดเก่าๆทั้งหมดต้องถูกวางลง เพื่อดูความเป็นไปได้ของความก้าวหน้า

หากคุณจดจ่อกับปัญหามากเกินไป คุณจะสูญเสียโอกาสมากมายรอบตัวคุณ มีวิธีแก้ปัญหาอย่างน้อยสามข้อสำหรับทุกสิ่ง เรามักจะได้ยินหรือพูดว่าเราช่วยไม่ได้ อันที่จริงนี่เป็นเพียงการหลบหนีและการหลอกลวงตนเองเท่านั้น คนที่มีปัญหาใช้ทางเดียวเท่านั้นในการจัดการกับสิ่งต่างๆ และเชื่ออย่างดื้อรั้นว่าไม่มีทางเลือกอื่น คนที่มีสองวิธีในการทำสิ่งต่างๆก็จะประสบปัญหาเช่นกัน

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ แนวความคิด เพื่อพัฒนาตนเองและการเติบโตส่วนบุคคลคืออะไร อธิบายได้ ดังนี้