โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

ตรวจสอบ งบประมาณภายในของโรงเรียน ครั้งที่2

ตรวจสอบ งบประมาณแผนการบริหารงบของโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา เมื่อวันที่ 23  มีนาคม 2564 มีการเข้ามาตรวจสอบแผนของทางโรงเรียนโดยมีนักวิชาการตรวจสอบภายในมาเป็นผู้ตรวจ

ตรวจสอบ