โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

ประกาศ หยุดการเรียนการสอน

ประกาศ หยุดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากมีผู้ติดเชื่อเป็นจำนวนมาก  จึงประกาศหยุดเรียนตามสังกัดกระทรวง เป็นเวลา 14 วัน

ประกาศ