โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด

ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นการเข้ามาให้ให้ความรู้ของ ร้อยตำรวจโทพโยม ติยจันทร์ การให้ความรู้เรื่องยาเสพติดก็เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสาตระหนักถึงอัตรายของยาเสพติดว่ามีโทษและอัตราย

ป้องกัน