โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

พิธี รับวุฒิบัตร

พิธี รับวุฒิบัตร วันที่ 2 เมษายน 2564 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ที่ ม.6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิธี

พิธี

พิธี