โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

รับสมัคร เด็กนักเรียนใหม่

รับสมัคร  เด็กนักเรียนใหม่โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา หมู่ที่ 6  ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรติดต่อสอบถามได้ที่ 077-380117

รับสมัคร