โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

วันมาฆบูชา นักเรียนทำกิจกรรมเวียนเทียน

วันมาฆบูชา คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสาได้นำนักเรียนทำกิจกรรม เวียนเทียน บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ วัดชัยศรีตนธรรมมาราม(วัดทุ่งตำเสา)

วันมาฆบูชา