โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
อาคารสถานที่ หอสมุด
ปีที่สร้าง 2536
อาคารสถานที่ ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารสถานที่ บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2517