โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

เข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี

เข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ได้ไปเข้าค่ายลูกที่โรงเรียนวัดท่าเจริญ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

เข้าค่าย