โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

แจ้ง วันหยุดราชการ

แจ้ง วันหยุดราชการของบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ตามประกาศของคณะรัฐมนตรี และหยุดในวันที่ 12 ก.พ. 2564 และมีการหยุดการเรียนการสอน

แจ้ง

แจ้ง