โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

แนวความคิด เพื่อพัฒนาตนเองและการเติบโตส่วนบุคคลคืออะไร อธิบายได้ ดังนี้

แนวความคิด เพื่อพัฒนาตนเองไม่ต้องสงสัยเลยว่า หลายคนมีความสนใจในหัวข้อการพัฒนาตนเอง และการเติบโตส่วนบุคคล แน่นอนว่าส่วนใหญ่เข้าใจว่า สิ่งนี้มีไว้เพื่ออะไร อย่างไรก็ตาม มีคนที่ไม่เข้าใจเป้าหมายของกระบวนการเหล่านี้อย่างชัดเจน แม้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขา ไม่ต้องพูดถึงผู้ที่ไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้เลย อันที่จริง การพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน และสามารถให้ประโยชน์มากมายแก่ทุกคน

แนวความคิด

ลักษณะเฉพาะของกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล และตอบคำถาม เหตุใดจึงจำเป็นและให้อะไร อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ อันดับแรก ควรอธิบายว่า การพัฒนาตนเองและการเติบโตส่วนบุคคลคืออะไร การพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการ มีสติสัมปชัญญะ และดำเนินการโดยบุคคล โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองกำลังภายนอก การมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาศักยภาพของเขา และตระหนักว่าตนเองเป็นคนๆหนึ่ง

การพัฒนาตนเองมักบ่งบอกถึงการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ความเชื่อและทัศนคติบางอย่าง การเจริญเติบโตส่วนบุคคลเป็นประการแรก เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่ใช้โดยสาขาต่างๆของจิตวิทยา และประการที่สอง กระบวนการของการเลี้ยงดูบุคคลให้มีคุณลักษณะพิเศษของบุคลิกภาพ และการยกระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลส่วนบุคคลของเขา เพื่อเพิ่มศักยภาพส่วนบุคคลของเขา และบรรลุชีวิตที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดการแสดงออกทั้งหมด

“แนวความคิด”ของการพัฒนาตนเอง และการเติบโตส่วนบุคคล ถือได้ว่าเหมือนกัน เพราะพวกเขามีเป้าหมายเดียวกันโดยทั่วๆไป แต่เป้าหมายต่างๆ เช่น การเสริมสร้างศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพฯลฯ ดูค่อนข้างเป็นนามธรรม เพื่อใช้เป็นคำจำกัดความที่คู่ควรกับสิ่งที่บุคคลต้องการเพื่อพัฒนาตนเอง และเติบโตด้วยตนเอง เราจะพยายามทำให้เป็นรูปเป็นร่าง

ดังนั้น เป้าหมายหลักของการพัฒนาตนเอง และการเติบโตส่วนบุคคลคือการพัฒนาการรับรู้ ในยุคของเราที่เทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว คนๆนั้น มักจะนึกถึงกลไกอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆ การกระทำใดๆ ที่เขาทำสามารถเรียกได้ว่าเป็นกลไกอย่างปลอดภัย เริ่มจากตื่นเช้า เตรียมตัวทำงาน เดินทางโดยสัญจร จบวันทำงาน กลับบ้าน ดูทีวี เข้านอน โดยธรรมชาติแล้ว สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับทุกคน และเราไม่ได้ตัดทุกคนด้วยแปรงเดียวกัน

แต่ถ้าคุณดูที่คนส่วนใหญ่ คุณจะเห็นเพียงภาพดังกล่าว ผู้คนอาศัยอยู่โดยไม่รู้ตัว ไม่สังเกตตัวเอง การกระทำ วิธีการกระทำและความคิด สิ่งนี้สะดวกสบาย และคุ้นเคยมากกว่าการเริ่มตามล่าการสำแดงทั้งหมด และนำไปสู่ชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะมากที่สุด แต่สิ่งนี้ทำให้คนเป็นหุ่นยนต์ของระบบ ถ้าคนเริ่มคิดเกี่ยวกับมันและเพื่อที่จะพูด ตระหนักดีว่าเขาใช้เส้นทางแห่งการพัฒนาตนเองโดยอัตโนมัติ

และในทางกลับกัน ถ้าคนเริ่มมีส่วนร่วมในการเติบโตส่วนบุคคลของเขาชีวิตของเขา ก็ค่อยๆเริ่มมีสติมากขึ้น และตัวเขาเองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงกลายเป็นค่อนข้างแตกต่างจากที่เคยเป็นมา ทำการสรุปบางอย่างมองตัวเองจากภายนอก การกำหนดข้อดีและข้อเสีย และเริ่มส่งผลกระทบโดยเจตนาต่อบุคลิกภาพบางส่วนหรือทั้งหมด

ความสอดคล้องของเวลา และอีกครั้งที่เรากำลังพูดถึงจังหวะชีวิตสมัยใหม่ และส่วนใหญ่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไป สิ่งที่เราคุ้นเคยเมื่อวานนี้ กลายเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง ล้าสมัย มีประสิทธิภาพน้อยลง บุคคลต้องสอดคล้องกับกิริยาที่เรียกว่าเวลา และอย่างแรกเลย ฉันเป็นหนี้ตัวเอง สิ่งประดิษฐ์ การค้นพบ วิธีการ แนวทางปฏิบัติ ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ใหม่ๆ กำหนดให้เราต้องเคลื่อนที่ และตื่นตัวให้มากที่สุด

มิฉะนั้น เราก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกสมัยใหม่ เราจะเข้าไปพัวพันกับการเปลี่ยนแปลง เราจะสูญเสียการยึดเกาะ ความรู้และทักษะของเราจะล้าสมัย และไม่มีใครอ้างสิทธิ์ และผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัจจุบันมากกว่าจะเข้ามาแทนที่ทันที การพัฒนาตนเอง ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ทันเวลา อยู่ในระดับเดียวกัน แม้กับมืออาชีพรุ่นเยาว์ หากเรากำลังพูดถึงกิจกรรมระดับมืออาชีพ ให้ระวังเทรนด์ใหม่ทั้งหมด และเทรนด์แฟชั่นฯลฯ

แน่นอนว่า ไม่จำเป็นต้องยอมรับทุกสิ่งใหม่ด้วยอาวุธที่เปิดกว้างและกลายเป็นพรรคพวกที่กระตือรือร้น แต่บุคคลต้องรู้เรื่องนี้ ซึ่งอำนวยความสะดวก โดยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาตนเอง การรู้น้อยทุกเรื่อง คุณสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเป็นมืออาชีพในด้านเดียว และไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคนอื่นเลย แน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่ดี แต่นี่เป็นเครื่องบ่งชี้การคิดข้างเดียว และไม่ใส่ใจตัวเอง จะดีกว่ามากถ้าบุคคลมุ่งมั่น เพื่อการพัฒนาที่หลากหลาย

ซึ่งหมายความว่า นอกเหนือจากสาขาอาชีพหรือขอบเขตความสนใจของเขาแล้ว อย่างน้อยเขายังมีความเข้าใจอย่างผิวเผินเกี่ยวกับขอบเขตอื่นๆ ของชีวิต ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ และตระหนักถึงนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แต่สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันคุณจากการรู้ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จากประวัติศาสตร์ของรัฐต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบสุริยะฯลฯ

นี่เป็นเพียงตัวอย่าง แต่คุณต้องยอมรับ แม้แต่ชีวิตก็น่าสนใจยิ่งขึ้น มันเป็นไปไม่ได้และไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างอย่างแน่นอน แต่ถ้าคนๆนั้น ไม่ใช่แค่มืออาชีพในสาขาของเขา แต่เขาก็รู้ทุกอย่างเล็กน้อยเช่นกัน สิ่งนี้พูดถึงมุมมองกว้างๆ ของเขา สติปัญญาที่พัฒนาแล้ว ความสนใจในการพัฒนาของเขา นี่คือการพัฒนาตนเองและการเติบโตส่วนบุคคล นอกจากนี้ ต้องขอบคุณสิ่งนี้ คุณสามารถสนับสนุนการสนทนาใดๆ ก็ตาม ให้ความสนใจกับคู่สนทนา

การทำการติดต่อที่มีประโยชน์ และทำสิ่งอื่นๆ มากมาย รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณ นอกจากนี้ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง มักจะบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตน และที่สำคัญที่สุดคือ พวกเขาตระหนักดีถึงทั้งวัตถุประสงค์ของตนเองและวัตถุประสงค์ของตนอย่างชัดเจน ทรัพยากรส่วนบุคคลทั้งหมด เช่น สุขภาพ เวลา ความสามารถ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ทั้งหมดนี้ไม่สูญเปล่า แต่ลงทุนในกิจกรรมบางประเภท และสามารถให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ วิตกกังวล วิธีสงบสติอารมณ์เมื่อความวิตกกังวลและรบกวนการนอนหลับ ได้ดังนี้