โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

ปากมดลูก อธิบายทารกในครรภ์และการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคในมดลูก

ปากมดลูก

ปากมดลูก การเริ่มมีบุตรนำหน้าด้วยระยะเตรียมการหรือระยะแ … Read more