โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

การฉีดวัคซีน การป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

การฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีน บุคคลในวัยที่เหมาะสม ซึ่งไม่มีข้อห้ามในการ … Read more