โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

การสุ่ม ตัวอย่างอธิบายเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างอากาศที่มีความเข้มข้น

การสุ่ม

การสุ่ม ตัวอย่างในการสุ่มอากาศที่มีความเข้มข้น สารที่วิ … Read more