โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

กาแฟ ข้อดีและข้อเสียของเครื่องดื่มชนิดกาแฟ อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

กาแฟ

กาแฟ มิชชันนารีจากยุโรปในแอฟริกา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเค … Read more