โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

ข้อต่อ อธิบายเกี่ยวกับการจำแนกข้อต่อและข้อต่อของกระดูกกะโหลกศีรษะ

ข้อต่อ

ข้อต่อ การจำแนกข้อต่อ จัดสรรการจำแนกประเภททางกายวิภาค แ … Read more