โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

การตกเลือด อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของการตกเลือดและการคลอดก่อนกำหนด

การตกเลือด

การตกเลือด สาเหตุของการตกเลือดที่เริ่มขึ้น หลังจากการกำ … Read more