โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

แรงโน้มถ่วง และกฎโน้มถ่วงสากลเกิดขึ้นจากวัตถุชนิดบนท้องฟ้าอธิบายได้ดังนี้

แรงโน้มถ่วง

แรงโน้มถ่วง และกฎความโน้มถ่วงสากล เป็นกฎธรรมชาติที่ตีพิ … Read more