โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

ตั้งครรภ์ คนไข้ยังสามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่และจะตั้งครรภ์อีกครั้งได้อย่างไร

ตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์ ไฮดาทิดิฟอร์มที่เรียกว่าหมายถึง อาการบวมน้ำแล … Read more