โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

เด็ก อธิบายการปรับปรุงผลการเรียนของเด็กพัฒนาการด้านภาษาของเด็กล่าช้า

เด็ก

เด็ก นักการศึกษาชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียงอูซินสกี้ ให้คว … Read more