โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

วัฒนธรรม แห่งการเปลี่ยนแปลง วิธีหยุดการต่อต้าน และสร้างทีมปกครองตนเอง

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม จากคำปรึกษาของแมคคินซีย์ 70 เปอร์เซ็นต์ ของนวั … Read more