โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและส่งผลดีต่อประเทศในด้านใดบ้าง

การพัฒนาสังคม

การพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ กว่า 30 ปีของการพัฒนา ประเทศใ … Read more