โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

พยาธิ อธิบายเกี่ยวกับการวินิจฉัยพยาธิตัวกลมหรือที่เรียกว่าพยาธิดิน

พยาธิ

พยาธิ ในหนอนเหล่านี้ไข่หรือตัวอ่อน จำเป็นต้องพัฒนาในชั้ … Read more