โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

วินัย อธิบายเกี่ยวกับเด็กที่มีวินัยในตนเองอย่างแท้จริงไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับ

วินัย

วินัย คุณต้องการมีลูกที่มีวินัยในตนเองหรือไม่ อาศัยแต่เ … Read more