โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

วิตามิน การผลิตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

วิตามิน

วิตามิน ฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาของปีที่ร่างกายของเรา ไ … Read more