โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

ออกซิเจน อธิบายเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดและผลกระทบของการขาดออกซิเจน

ออกซิเจน

ออกซิเจน การเคลื่อนไหวของบุคคล การย้ายถิ่นจากภูมิประเทศ … Read more