โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

รังไข่ อธิบายกลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำหลายใบและสภาพแวดล้อมในการปฏิสนธิ

รังไข่

รังไข่ ผู้หญิงบางคนที่มีภาวะมีบุตรยากเรื้อรัง มีกลุ่มอา … Read more