โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

สายตา ความบกพร่องทางสายตาจะตรวจการมองเห็นของทารกแรกเกิดได้อย่างไร

สายตา

สายตา ความบกพร่องทางสายตา ผู้ปกครองควรรู้ว่า ควรมองหาสั … Read more