โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

ทารกแรกเกิด มีอาการตัวเขียวมีสาเหตุและความผิดปกติอย่างไร

ทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิด มีอาการตัวเขียวเป็นอันตรายมากกว่า และอาจทำใ … Read more

สายตาสั้น วิธีการฟื้นฟูการมองเห็นและสาเหตุมาจากอะไร

สายตาสั้น

สายตาสั้น ปัจจุบันผู้คนจำนวนมาก สวมแว่นตาสายตาสั้น เนื่ … Read more