โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

แมว อธิบายเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อส่งผลต่อสุขภาพของแมว รวมถึงปัญหาหัวใจล้มเหลว

แมว

แมว การทำหมันและการตัดอัณฑะเป็นขั้นตอนที่ปลอดภัย ซึ่งออ … Read more

มะม่วง การเจริญเติบโตและประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ

มะม่วง

มะม่วง  ลักษณะทางสัณฐานวิทยามะม่วง เป็นต้นไม้เขียวชอุ่ม … Read more