โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

อาการปวด วิธีการบรรเทาอาการปวดที่ไม่ใช่ทางเภสัชวิทยา อธิบายได้ ดังนี้

อาการปวด

อาการปวด อาจดูเหมือนว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ จะเชี่ยวชาญก … Read more