โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

อวกาศ อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวอวกาศที่ดีที่สุดของปี 2020

อวกาศ

อวกาศ ไม่มีทางที่จะเคลือบน้ำตาลได้ ปี 2020 เป็นปีที่ยาก … Read more