โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

อาการแพ้ การทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลนั้นแพ้แมวหรือสุนัข อธิบายได้ ดังนี้

อาการแพ้

อาการแพ้ อาการเฉพาะตัว สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการแพ้ใน … Read more