โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

แรงงาน สุขอนามัยของการศึกษาแรงงานและหลักการพื้นฐานของการชุบแข็ง

แรงงาน

แรงงาน การเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับการทำงานเริ่มตั้งแต่ว … Read more