โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตำเสา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380117

ติดเชื้อ อธิบายสาเหตุของการติดเชื้อโรคหิดในหูในแมวและสาเหตุที่คนถึงชอบแมว

ติดเชื้อ

ติดเชื้อ โรคหิดในหูของแมวเป็นโรคที่พบได้บ่อย สาเหตุเชิง … Read more